Máte potíže při cestách?

Máte potíže při cestách?

Práva cestujících v letecké dopravě

Byl vám odepřen nástup na palubu z důvodu nedostatku míst v letadle? Byl váš let zrušen? Má váš let zpoždění dvě hodiny a více? Došlo k poškození, zpoždění nebo ztrátě vašeho odbaveného zavazadla? Byli jste během letu zraněni? Bylo vám poskytnuto vše, co jste si rezervovali?

Evropská unie vytvořila soubor práv s cílem zabezpečit korektní zacházení s cestujícími v letecké dopravě. Letecká společnost, se kterou jste se rozhodli cestovat, nese zodpovědnost za vaši přepravu a za přepravu vašich zavazadel a musí respektovat vaše práva.

Evropská unie posiluje vaše práva...uplatňujte je!

Práva cestujících se vztahují na pravidelné a charterové lety vnitrostátní i mezinárodní přepravy u všech druhů leteckých společností, s kompletními službami i u společností nízkonákladových. Vaše smlouva s leteckým dopravcem obsahuje další práva a povinnosti. Její výtisk si vyžádejte u leteckého dopravce či cestovní kanceláře.

Jak postupovat, když nastanou potíže, si přečtěte v letáku vydaném Evropskou komisí.

Soubory ke stažení

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ